Inhuur/zzp pagina

Om de ketenaansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming te dekken heeft Houdtska VOF een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen vloeien voort uit de brochure “Aansprakelijkheid voor loonheffing bij onderaanneming”. Deze brochure van de belastingdienst staat onderaan deze pagina.

De belangrijkste maatregel is de registratie van mensen die door ons worden ingehuurd. Wij registreren de gegevens van uw bedrijf en uw medewerkers zoals dit wordt geadviseerd door de belastingdienst in de brochure onder paragraaf 6.2 op pagina 10.

Paragraaf 6.2: Goede administratie; matiging van het anoniementarief

Onterecht wordt wel eens gedacht dat het opgeven van privé gegevens niet noodzakelijk is. Echter, zoals u in de brochure onderaan deze pagina op pagina 10 kunt lezen verplicht de wet Ketenaansprakelijkheid ons om privé gegevens op te slaan van uw medewerkers, zoals het BSN nummer. 

Wij registeren enkel de medewerkers die daadwerkelijk voor ons werken. Administratief personeel hoeft u uiteraard niet bij ons te registeren. Indien u zelf als ondernemer ook voor ons werkt, dient u uzelf ook als medewerker bij ons te registeren.

Zonder registratie kunnen wij geen zaken met u doen.

Registratie van uw bedrijf/medewerker

U ben zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van uw bedrijf!

Bedrijfsregistratie
Maak uw keuze. Kies voor "Nieuwe medewerker opgeven" als uw bedrijf al bij ons bekend is en u enkel een nieuwe medewerker wilt opgeven die voor gaat werken.

Ketenaansprakelijkheid ondernemers

Brochure Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming